Samenwerkingsverband Dierenwelzijn Organisaties Limburg (DOL)

Omdat we samen DOL op alle dieren zijn !!

Ledenreglement

Ieder lid is uiteraard verantwoordelijk voor zijn eigen handelen (zowel financieel als met betrekking tot het bereiken van de eigen doelstelling. Toch willen wij ervoor waken dat er geen misbruik wordt gemaakt van de voordelen door samen te werken. Daarom hebben wij een aantal voorwaarden in een deelnemersreglement gezet. Daarop wordt toegezien door een aantal leden (toezichthouders).

DEELNEMERSREGLEMENT

1. Leden (en hun vrijwilligers) dienen zelf ook een gedeeltelijke of algehele doelstelling te hebben aan de algemene doelstelling van het samenwerkingsverband: gezamenlijk inzetten tegen verkwisting van dierenvoer en dierbenodigdheden, delen van expertise & kennis, onderling hulp aanbieden en vragen en een positieve bijdrage te leveren aan bevordering van het algemeen dierenwelzijn.

2. particuliere initiatieven dienen bij registratie akkoord te gaan met eventuele controles door de toezichthouders.

3. leden(en hun vrijwilligers) dienen geen negatieve uitlatingen jegens, en naar, het samenwerkingsverband en haar leden te uiten. Zowel op Social Media, in spraak en/of schrift. Het samenwerkingsverband kan hiervan aangifte van smaad/laster bij de Politie gaan doen als dit noodzakelijk is.

4. leden (en hun vrijwilligers) mogen geen donaties, op welke manier dan ook, verkopen, aanbieden in een veiling of als prijs in een verloting.

5. leden mogen geen winstoogmerk hebben.

6. leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen initiatieven en financieel beheer.

 

ROYEMENT

Leden (en hun vrijwilligers) worden geroyeerd indien er een conflictsituatie is ontstaan inzake de algemene doelstelling van het samenwerkingsverband, bij het niet naleven van het deelnemersreglement of door het houden van een publieke actie ten nadeel van het samenwerkingsverband. Leden worden automatisch geroyeerd als men niet meer binnen de algemene doelstelling werkzaam is en/of bij aantoonbaar en verwijtbaar financieel wanbeleid. De toezichthouder beslissen, bij meerderheid van stemmen, over een royement. 

E-mailen
Bellen